COMPANY

Network

Republic of korea

사업장 아이콘

YANTAI

사업장 아이콘

HAIPONG

사업장 아이콘
 • 한국 본사
  Add.

  경북 구미시 산동읍 첨단기업5로 78-74

 • 중국연태한창법인
  Add.

  中国烟台经济技术开发区佰和数码广场 A座1011室

 • 베트남하이퐁 대표 사무소
  Add.

  Căn hộ số 2, thôn Đồng Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng